1

"ДА ЖИВЕЕШ, ЗНАЧИ ДА СЕ БОРИШ. РОБЪТ- ЗА СВОБОДАТА СИ, А СВОБОДНИЯТ - ЗА СЪВЪРШЕНСТВО"
Ако не сте привърженик на профанизирането на българската култура, ако не се срамите да се наречете българин, то добре дошли и нека бъдем приятели, ако ли не -
вървете си поживо, поздраво.

сряда, май 25, 2011

ХХХІІ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА... РАЗМИСЛИ НА ЕДИН ДЕЛЕГАТ.

На 24 май в зала 6 на НДК се проведе заседание на 32 извънреден конгрес на Съюза на народните читалища. На Конгреса присъствуваха 546 делегати, които представляваха над 2400 читалища или 75% от общия брой. Този факт още веднъж показа, че не се оправдаха очакванията на „гробокопачите и оплаквачките” на Съюза, които очакваха да видят съюза повален и потриваха ръце в доволството на лешояда. Народните читалища, за кой ли пореден път показаха трезв разум и потвърдиха с упълномощаването и участието в конгреса, че само съюзени в един съюз, който изразява и отстоява волята им и същевременно запазва самобитността и физиономията на всяко едно от тях е реалната възможност за поставяне и решаването на проблемите им, включително и отстояване правото им на съществуване.

Заседанието бе открито от един от Доайените на читалищното дело Веселин Джанкардашлийски от чирпанското читалище.

Конгресът бе уважен с присъствие при откриването от Премиера на Република България и от Кмета на София, Вицепрезидента на Европейската фолклорна асоциация и Ръководителя на Националната комисия на ЮНЕСКО за България, който прочете лично писмо от Изпълнителния директор на организацията г-жа Ирина Бокова и връчи паметни награди на съюза и на изтъкнати читалищни дейци.

На всички в залата направи впечатление отсъствието за пръв път на представители на Министерството на културата. Липсата на поздравителен адрес провокира въпроси от залата и постави в неудобно положение Председателят на Съюза проф. Стоян Денчев да обяснява, че са поканени и присъствието им е въпрос на личен избор. Този факт, придружен и от изказването на Премиера, затвърди убеждението у делегатите, че Министерството на културата неглижира Съюза на народните читалища и се стреми всячески да го пренебрегне като партньор пи подготовката на измененията на Закона за народните читалища и при обсъждане на визията за развитие на читалищата. Но както е казал народът „ и без петли ще съмне”. Така и стана. Съмна се и само „петлите” загубиха от дистанцирането от читалищата и техния Съюз. Но все пак за нас читалищните дейци този факт на незаинтересованост бе най-малкото странен и бе материал за коментари.

След приключването на протоколната част, посветена на стогодишнината на Съюза на народните читалища, деловия порядък продължи с избор на ръководни органи, изменения в устава и разни.

По писмено предложение на повече от сто делегати, начело със проф. Стоян Денчев и след проведено тайно гласуване с 346 гласа са председател на Съюза на народните читалища бе избран Николай Дойнов. И това не бе изненада за присъстващите, не защото Николай е досегашен зам. председател и по право наследява председателя, а заради това, че Човекът на словото, Писателят, Читалищният секретар Николай Дойнов е „кон борец, който здраво препуска към финала”, доказал се със дългогодишните усилия за на правото на съществуване на читалищата, за отстояване на автономията им, за правото на достоен труд и адекватно заплащане на читалищните работници.

По предложение на Председателя за Почетен председател на Съюза бе избран проф. Стоян Денчев. Конгресът избра и 11 човека, които заедно с 28 избрани от областните читалищни съвети председатели, формират Върховния читалищен съвет. Избрана бе и Ревизионна комисия на Съюза в състав от 5 членове.

При промените в устава най-дискусионни моменти бяха членството в Съюза и въпросът за членския внос.

Пренията по членството в съюза бяха провокирани от предложението да отпаднат като колективни членове читалищните сдружения. Аргументи за запазване на възможността създадените и регистрирани сдружения да членуват в съюза бяха изказани от Председателя на читалището в Благоевград инж. Тома Манасиев и инж. Кольо Николов председател на сдружение читалища от община Поморие. Противно на тяхното мнение бе изказано от други делегати, в това число и моя милост. Лично моите аргументи произтичат от логиката за развитие на професионалните гилдии, включително и в Министерство на културата и от логиката на устава на самия съюз. Щом обществените отношения в страната налагат сдружаване на извършващите отделни професии и съществуването на гилдийни сдружения като Камарата на адвокатите, Нотариалната камара, Строителната камара, Занаятчийската камара, Лекарския съюз и др. То ясно е, че Задругата на читалищата в България е Съюзът на народните читалища със своите структури като Общинските читалищни съюзи и Областните читалищни съвети. Представете си ситуацията в една община с 20 читалища. На съвсем доброволен принцип се създадат две или три сдружения които се регистрират в съда. Формира се и Общински читалищен съюз. Кой ще бъде реалния партньор на общинските власти ? А ако всяко сдружение почне да дърпа чергата към себе си ? Къде остава в този случай и равнопоставеността на читалищата, които според устава на съюза имат еднакво тежест, едно читалище – един глас?

С вишегласие Конгресът прие второто положение, като се записа че в Съюза на народните читалища членуват само читалища, съдебно регистрирани според законите в страната и вписани в регистъра на Министерство на културата.

Вторият дискусионен момент бе членския внос, плащан от читалищата в Съюзната каса. Предложението на комисията по устава бе членския внос да се плаща в размер на 10 лв. на субсидирана бройка. Срещу това предложение се изказаха много читалища. Чуха се гласове за разделянето им на градски и селски, на различни цифри и проценти, като всеки дърпаше невидимо чергата към себе си. Една група застъпихме становището, че сегашния членски внос в размер на 10 лв. На година осигурява пренебрежително нисък дял от приходите в съюзната каса. Та това е членския внос на трима от читалищните членове. А в ситуация, че Министерството спре субсидията и Съюзът е принуден да се издържа от собствени приходи?

В крайна сметка Конгресът остави в сила досегашния размер на членския внос, като делегатите се вслушаха в разумя на предложението целия членски внос да постъпва в Съюза без отчисления за Общинските съюзи.

По предложение на Председателя, подкрепено от Почетния председател не бе променена разпоредбата, че Председателя, Зам. Председателите и Секретаря не получават трудово възнаграждение за работата си в Съюза на народните читалища, което прави организацията на читалищата единствена в страна сред сродните организации.

Извършени бяха и други технически редакции, наложени от Закона за народните читалища. Прието с висшегласие бе предложение празникът на Съюза да бъде 24 май, а не датата 11май, когато православната църква почита паметта на св.св. Кирил и Методий . Възстановено бе и уставното положение от устава преди 1946 година като небесен покровител на Съюза да бъде Св. Дух. Светият Дух, Богът Слово, чрез когото говорят пророците и народите се издигат в духовно отношение. Светият Дух, който според родната ни Православна църква е вдъхновил равноапостолите Кирил и Методий за създаването и утвърждаването на българската азбука.

ХХХІІ конгрес на Съюза на народните читалища прие и резолюция за готвените законови промени. Делегатите се обединихме около становището, че готвените промени в закона, при които е игнорирано мнението на Съюза по отношение секретарите на читалищата, финансирането на читалищата от общините и държавата и др. са в ущърб на дейността на самите читалища. В резолюцията се препоръчва на Министерство на културата да се спрат законовите промени, като се подчертава, че законът осигурява добра възможност за дейността на читалищата в настоящите обществено икономически условия в България .

Николай Дойнов, като новоизбран председател на съюза, пое ангажименти в оперативен порядък пред Министерство на културата и Министерство на финансите да се постави за решение въпросът с уреждането на финансовите взаимоотношения с читалищни работници, на които предстои пенсиониране, за да могат с достойнство да се пенсионират, като получат възможност да получат полагащите им се съгласно Кодекса на труда възнаграждения.

Няколко думи за концертът , предхождащ заседанията на Конгреса. И този път Съюзът на народните читалища спази традицията и организира концерт, в който бяха представени постиженията на българския фолклор и запазването им в читалищата. Но този път имаше малко престараване от организаторите, водени от идеята както бе споменато от „присъствието на Премиера” и презастраховане по отношение на съпътстващите мероприятия шествие и дефиле. Пример за това е участието на формация „Вакарелче” при НЧ „Заря 1902” Вакарел. Предварително бе изпратена касета с танците на детския и младежки състави. Съставите бяха одобрени и допълнително бе изискано участие с народна песен като индивидуално изпълнение. Капариран бе автобус и участниците бяха настроени за участие като десет дни ежедневно репетираха. И така до 19 май след обяд, когато ни се обади председателката на сдружението на столичните читалища Денка Евстатиева да ни пита за участие на мъжка фолклорна група, която ние нямаме и не сме заяввяли, че никой не е гледал изпратените от нас материали, че си имали шопски танц и което най-много ни подразни, че щял да присъства Премиера и знаем ли ние какъв професионализъм трябва да имаме за да участваме. Да поназнайваме ние някои неща. Знаем за читалищни състави, в които играят цели класове от НУТИ и за други, повечето от които са от същото училище. Поназнайваме и за читалищни състави, които се водят представителни и се дават макар и малки хонорари на танцьорите. Знаем го, защото и при нас танцуват две ученички от училището, но те са си наши деца, стъпили за първи път преди десетина години на нашата сцена и придобили любовта към танца при нас, а не доведени от хореографи, техни преподаватели. По същия начин се постави въпросът с дефилето, шествието и паралелните сцени, като организаторите се презастраховаха от липсата на хора и в последния момент публикуваха съобщение за отмяната му под благовидния претекст за строителни работи по Витошка. Но така е когато организаторите са повече от един. Да не казвам поговорката за многото баби... А и присъствието на държавни особи...

Въпреки тези неща, които засягат лично мен като председател, и участниците на които обясних, че са ни дълги танците по 6 минути и затова ще участваме на други сцени, то за нещата отнасящи се до съществената част на конгреса съм доволен от участието си в него. Доволен, че българските читалища излизат от конгреса сплотени, със самочувствие за необходимостта на мисията им, като кърмилница на истински патриоти, като средища за общуване на достойни граждани.

четвъртък, май 05, 2011

„ГОЛЕМ ДЕН ВЕЛИКДЕН, ОЩЕ ПО-ГОЛЕМ ГЕРГЬОВДЕН...”

Гергьовден е най-големият пролетен празник за населението празнуван в миналото във Вакарелската покрайнина. В навечерието на празника жените берат клонки от върба и пролетни цветя, най-често глухарче млечка, от които се извиват венци, с които се украсяват дворните врати вратниците, вратите на оборите, ярема и процапа на волската каруца, ведрата за доене на мляко от овцете, буталката за избиване на масло. С венче от цветя се закичва и овцата, оагнила първото мъжко агне, което се коли корбан за празника. Мъжете колят корбана, а жените изпичат агнето цяло, заедно с главата в пещта. Месят се обредни хлябове, които се украсяват с животински фигурки от тесто. Задължително се месят колаци за говедаря, телчаря, коняра, свинаря и овчарите, които им се дават при изкарването на животните сутринта.. За обредната трапеза се кваси овче кисело мляко, вари се мляко с ориз. Меси се традиционната ложена баница с плънка от лапад и киселец зелник.

Овчарите потягат егреците, като подменят оградите от плет плетищата, потягат преносимите овчарски колиби за нощуване кочиите. Егрека, кочиите и най – вече мястото за доене страгата се украсяват с клони върба и цъфнало глухарче. През нощта срещу празника пускат стадата на нощна паша, най-често в есенни ниви на попаска, а на празника се извършва първото обредно издояване в украсени бели котлета, като първата струя мляко се пуска през венче от цветя и замерване на овцете за колективно добиване на млякото бачия. От този ден овцете се изкарват на лятна паша на открито на егреци.

Сутринта на Гергьовден възрастните, облечени във венчалните си дрехи отиват в черквата или на оброчищата по махалите, където курбаните се освещават от свещеник и се организират общи трапези. Плешката от първото осветено агне младите взимат и занасят та заравят в есенна нива за берекет.

Пеят се обредни песни посветени на св. Георги, който обикаля през този ден нивите и ливадите по цялото поле. Първото хоро на песента Леле Георги, свети Георги. Рано рани свети Георги,” се води от млада жена с живи родители и наскоро е родила момиче женско дете.

Играят се хора на песни с жизнерадостни пролетни мотиви.

Момите и ергените връзват люлки пулпаси, в които по ред люлеят всички и с припевки припяват момите и ергените за любов.

Ах вода тече2 , низ бистро каменье.

Ах Магда тича2 , вода да налее.

Ах та кому я 2 , на дукван занесе.

Ах на Ангел я 2 , на дукван занесе.

Ах той не вика 2, изгорех за вода.

Ах най си вика 2 , изгорех за Магда.
На местата, на които се провежда народното веселие се изнасят кантари, с които се мерят децата и младежите за здраве.Песните и хората огласят махалите до късно (до заод сънце). Всички са радостни и щастливи.“Рано рани свети Георги”

Песен за Гергьовден, записана през 1963 година от Василка Илиева. Слушана от Василка Гогова

Леле Георги, свети Георги.

Рано рани свети Георги,

Рано рани, коня кове,

сребро плочи, злато клинци.

Че ше иде по полето,

да обиде синорето.

Да обиде есенното,

есенно класило ли е.

Да обиде пролетното

пролетното вретени ли

Леле Георги, свети Георги.

Свети Георги весел пойде,

весел пойде сардит дойде.

Стара майкя го попита

леле Георги, свети Георги.

Весел пойде, сардит дойде

Леле мамо, стара мамо,

есенно ми не класило,

пролетно не вретенило.

Разсърди се свети Гьорги,

та си зема боздугана,

та удари църна земя.

За три дни есено класило,

За два пролетното вретенило.

Та се увесели свети Георги

Леле Георги, свети Георги.

Песен припевка за люлките на Гергьовден

Записана през1993 година от Станислав Владимиров. Слушана от Елена Митева

Петел клечи на бунище.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

Като клечи лиги точи.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

Та кой ще е в пулпаса.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

Стойна ще е в пулпаса.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

Та кой ще я залюлее.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

Христо ще я залюлее.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

Дваж я люшне, триж я цуне.

Деян ти, ресан ти, ресни кос, зелен лос,

златно перо, убава Яно, Яно ле.

“На кому се дремка дреме

Песен припевка за люлките на Гергьовден записана през1993година от Ст. Владимиров. Слушана от Лазаринка Стайкова

На кому се дремка дреме, да се не на дреме.

Лен перо, лен памперо, коз ларо,

козлатаро Яно моме Яно.

На Стоя се дремка дреме, да се ненадреме.

Лен перо, лен памперо, коз ларо,

козлатаро Яно моме Яно.

Що не дойде гюзел Иван, та да я раздреме

Лен перо, лен памперо, коз ларо,

козлатаро Яно моме Яно.

Да и свири, да и пее, да се разиграе.

Лен перо, лен памперо, коз ларо,

козлатаро Яно моме Яно.

“Ах вода тече”

Песен припевка за люлките на Гергьовден записана от Ангел Бокурещлиев през 1898 година. Слушана от Лата Велкова.

Ах вода тече2 , низ бистро каменье.

Ах Магда тича2 , вода да налее.

Ах та кому я 2 , на дукван занесе.

Ах на Ангел я 2 , на дукван занесе.

Ах той не вика 2, изгорех за вода.

Ах най си вика 2 , изгорех за Магда.

“Гергьовденски припевки”

Записани от Ст.Владимиров през 1993г. Слушани от Марика Ежова

Бела, червена Радке ле,

По-червен Христо от тебе.

Нашата градина демир бой,

Елена и Георги един бой.