1

"ДА ЖИВЕЕШ, ЗНАЧИ ДА СЕ БОРИШ. РОБЪТ- ЗА СВОБОДАТА СИ, А СВОБОДНИЯТ - ЗА СЪВЪРШЕНСТВО"
Ако не сте привърженик на профанизирането на българската култура, ако не се срамите да се наречете българин, то добре дошли и нека бъдем приятели, ако ли не -
вървете си поживо, поздраво.

неделя, май 23, 2010

"ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ"В началото бе СЛОВОТО!
Словото - начало на Светлината, за да бъде Ден!
Словото - начало на Разума, за да бъде Човек!
Словото - начало на Мъдростта, за да бъдат Просветата и Културата!
Словото - начало на Духа, а Духът е Цивилизация!

1 коментар: