1

"ДА ЖИВЕЕШ, ЗНАЧИ ДА СЕ БОРИШ. РОБЪТ- ЗА СВОБОДАТА СИ, А СВОБОДНИЯТ - ЗА СЪВЪРШЕНСТВО"
Ако не сте привърженик на профанизирането на българската култура, ако не се срамите да се наречете българин, то добре дошли и нека бъдем приятели, ако ли не -
вървете си поживо, поздраво.

петък, юни 11, 2010

СТОЯН ВАТРАЛСКИ ЗА ... Петър Дънов и бялото братство

(150 Години от рождението на Стоян Ватралски – поет публицист, общественик. Първият българин завършил Харвардския уневерситет)

„Две са отличителните черти на Белите братя: лоялна, беззаветна преданост, заедно с благоговейно доверие към Учителя им; и братствени, любезни обноски помежду им... Това са хора усърдни, които гладуват и жадуват за правдата, които копнеят за братствоединство... Честни люде, честни българи. Две неща, създадени от самия него, издигат Учителя на Белите братя до български фактор от исторично значение: първо - неговото силно прихватливо учение; второ – неговите добри и предани ученици. Учението и мирогледът на Петър Дънов нямат нищо, което да е непримиримо с Христовото учение. Ядката му е Любов, Мъдрост и Истина. Това ново учение е древно като планините и чисто като светлината. И при това не по-малко християнско. В него има чудесни възвишени морални наставления. Кой свещеник и на коя черква е дал на своето паство по-възвишен и по-християнски лозунг от ‘’Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!’’? Няма съмнение, че в религиозно отношение Дънов е пил дълбоко от мистиката на Изтока..., но той не е забравил отрезвителната струя на Евангелието. "

Източник: www.mikael7.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар